Vi förbättrar fastighetens ekonomi.

Ekonomisk genomgång

En sund ekonomi är grunden till ett tryggt boende. Som proaktiva förvaltare nöjer vi oss inte enbart med en genomgång av er ekonomi utan erbjuder även en kundspecifik nulägesanalys som utmynnar i en eventuell åtgärdsplan.

Fördjupad rådgivning

NordicLife bistår kunden med fördjupad rådgivning kring det löpande arbetet. Vi finns även tillgängliga vid oförutsedda händelser, det kan t.ex. involvera juridik, försäkringsskador, tekniskt underhåll och ekonomiska frågor.

Löpande redovisning och uppföljning

Utöver årsredovisningen tillhandahåller vi även ekonomisk uppföljning löpande under året. Detta för att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg och uppdaterad om det ekonomiska läget.

Personliga möten

NordicLife tar alltid ett aktivt engagemang i våra kunders arbete. För de kunder som vill, deltar vi på interna möten såsom förvaltningsmöten, planeringsmöten, styrelsemöten och årsstämmor. Vi erbjuder alltid ett personligt budgetmöte inför varje kalenderår, då vi går igenom kundens ekonomi och underhåll för det kommande året.

Gratis styrelsekurs

För alla nya bostadsrättsföreningskunder erbjuder NordicLife samtliga styrelsemedlemmar en kostnadsfri matnyttig kurs som behandlar det praktiska styrelsearbetet, ansvarsområden och belyser de olika rollerna. Utöver har vi ett gediget kursutbud att erbjuda våra bostadsrättsföreningar.

Låneöversikt

Vi tillhandahåller alltid kunden en aktuell och lättöverskådlig lånebild och denna uppdateras kontinuerligt. Vi informerar er om när det är dags att förhandla om lånen och bistår er gärna med detta.

Vi kan hjälpa er med ekonomisk förvaltning

Få reda på mer hur vi kan hjälpa er med ekonomisk förvaltning så som redovisning och rådgivning!

Jag vill veta mer