Vi förbättrar fastighetens ekonomi.

Ekonomisk genomgång

En sund ekonomi är grunden till ett tryggt boende. Som proaktiva förvaltare nöjer vi oss inte enbart med en genomgång av er ekonomi utan erbjuder även en kundspecifik nulägesanalys som utmynnar i en eventuell åtgärdsplan.

Fördjupad rådgivning

NordicLife bistår kunden med fördjupad rådgivning kring det löpande arbetet. Vi finns även tillgängliga vid oförutsedda händelser, det kan t.ex. involvera juridik, försäkringsskador, tekniskt underhåll och ekonomiska frågor.

Löpande redovisning och uppföljning

Utöver årsredovisningen tillhandahåller vi även ekonomisk uppföljning löpande under året. Detta för att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg och uppdaterad om det ekonomiska läget.

Personliga möten

NordicLife tar alltid ett aktivt engagemang i våra kunders arbete. För de kunder som vill, deltar vi på interna möten såsom förvaltningsmöten, planeringsmöten, styrelsemöten och årsstämmor. Vi erbjuder alltid ett personligt budgetmöte inför varje kalenderår, då vi går igenom kundens ekonomi och underhåll för det kommande året.

Gratis styrelsekurs

För alla nya bostadsrättsföreningskunder erbjuder NordicLife samtliga styrelsemedlemmar en kostnadsfri matnyttig kurs som behandlar det praktiska styrelsearbetet, ansvarsområden och belyser de olika rollerna. Utöver har vi ett gediget kursutbud att erbjuda våra bostadsrättsföreningar.

Låneöversikt

Vi tillhandahåller alltid kunden en aktuell och lättöverskådlig lånebild och denna uppdateras kontinuerligt. Vi informerar er om när det är dags att förhandla om lånen och bistår er gärna med detta.

Karin Winterquist

Karin Winterquist, VD Hermanö Förvaltnings AB

"Med NordicLife som bollplank och fastighetsförvaltare för våra hyresfastigheter känner vi oss verkligen trygga."

Jeanette Hansson

Jeanette Hansson, Brf-kassör i Lorensberg

"Med NordicLife känner vi en trygghet i vardagen med snabb och god service och värdesätter att ha ett professionellt bollplank när mer strategiska frågor behöver diskuteras."

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."