Miljöbild

Här ser du ett urval av de tjänster vi erbjuder:

 • Utskick av hyresavier och föreningsavgifter
 • Fakturabetalning med elektronisk webbattest
 • Löpande bokföring inklusive moms- och skattehantering
 • Löneadministration och kontrolluppgifter
 • Bokslut och årsredovisningar
 • Bolagsdeklarationer och deklarationsbilagor
 • Ekonomisk nulägesanalys
 • Kvartals- och månadsrapporter
 • Budget per fastighet
 • Hyresförhandlingar för hyreslägenheter och lokaler
 • Lägenhetsförteckning/register
 • Administration kring lägenhetsuthyrning och byten
 • Låneöversikt
 • Försäkringsöversikt
 • Påminnelse- och inkassohantering
 • Kvitto- och utläggshantering
 • Mäklarkontakter
 • Posthantering
 • Revisionsstöd
 • Klientmedelskonto
 • Överlåtelsehantering
 • Pantbrevshantering
 • Tilläggsavisering för befintliga objekt
 • Kassahantering med bankkort
 • Lägenhetsförsäljningar
 • Layoutad årsredovisning
 • Framtagande av Ekonomisk plan
 • Framtagande av Ekonomisk policy
 • Ekonomiska förbättringsåtgärder
 • Långsiktig prognos per fastighet
 • Tilläggsavisering/kundfakturor
 • Kreditupplysningar
 • Låneförhandlingar
 • Spar- och fondkontohantering
 • Bakgrundskontroll av lägenhetsförteckning/register
 • Arkivering av dokumentation
 • Inscanning av dokumentation
 • Administration kring parkeringsplatser, garage och förråd

Karin Winterquist

Karin Winterquist, VD Hermanö Förvaltnings AB

"Med NordicLife som bollplank och fastighetsförvaltare för våra hyresfastigheter känner vi oss verkligen trygga."

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."