Enkelhet med en enda leverantör.

Trappstädning

Trapphusen och fastighetens allmänna utrymmen har en viktig funktion i medlemmarnas och hyresgästernas vardag. Vår serviceinriktade personal säkerställer en trivsam miljö. Vi kan även erbjuda flytt- bygg- och kontorsstäd.

Felanmälan och jour

Om något inte fungerar som det ska i fastigheten tar ni kontakt med NordicLifes felanmälan. Man ringer alltid samma nummer och får snabb återkoppling. Vår kundtjänst är bemannad utanför kontorstid och jourtjänst kundanpassas till bästa pris och nivå. Varje ärende loggas för uppföljning och rapportering till kunden.

Tillsyn av avhjälpande underhåll

En gång per vecka görs en tillsynsrond i fastigheten där man åtgärdar mindre fel. Varje månad sammanställs en rapport till kunden i vilken det presenteras åtgärder som behövs läggas till i underhållsplanen.

Reparationer

Vi utför mindre reparationer, renoveringsarbeten och ombyggnationer i era allmänna utrymmen och tillhandahåller samma service för de boenden. Således blir alla arbeten enhetligt utförda med högsta kvalitet och fastighetens långsiktiga värde säkras.

Vi kan hjälpa er med er fastighet

Få reda på mer hur vi kan hjälpa er med er fastighet med allt inom fastighetsservice, trappstädning och reparationer!

Jag vill veta mer