Enkelhet med en enda leverantör.

Trappstädning

Trapphusen och fastighetens allmänna utrymmen har en viktig funktion i medlemmarnas och hyresgästernas vardag. Vår serviceinriktade personal säkerställer en trivsam miljö. Vi kan även erbjuda flytt- bygg- och kontorsstäd.

Felanmälan och jour

Om något inte fungerar som det ska i fastigheten tar ni kontakt med NordicLifes felanmälan. Man ringer alltid samma nummer och får snabb återkoppling. Vår kundtjänst är bemannad utanför kontorstid och jourtjänst kundanpassas till bästa pris och nivå. Varje ärende loggas för uppföljning och rapportering till kunden.

Tillsyn av avhjälpande underhåll

En gång per vecka görs en tillsynsrond i fastigheten där man åtgärdar mindre fel. Varje månad sammanställs en rapport till kunden i vilken det presenteras åtgärder som behövs läggas till i underhållsplanen.

Reparationer

Vi utför mindre reparationer, renoveringsarbeten och ombyggnationer i era allmänna utrymmen och tillhandahåller samma service för de boenden. Således blir alla arbeten enhetligt utförda med högsta kvalitet och fastighetens långsiktiga värde säkras.

Karin Winterquist

Karin Winterquist, VD Hermanö Förvaltnings AB

"Med NordicLife som bollplank och fastighetsförvaltare för våra hyresfastigheter känner vi oss verkligen trygga."

Jeanette Hansson

Jeanette Hansson, Brf-kassör i Lorensberg

"Med NordicLife känner vi en trygghet i vardagen med snabb och god service och värdesätter att ha ett professionellt bollplank när mer strategiska frågor behöver diskuteras."

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."