Miljöbild

Här ser du ett urval av de tjänster vi erbjuder:

 • Personligt budgetmöte
 • Tillgång till Kundportalen inkl. webbattest, kunskapsarkiv m.m.
 • Stöd i kontakt med myndigheter och förvaltningar
 • Styrelseutbildningar
 • Mötesdeltagande på förvaltningsmöten, årsstämmor etc.
 • Mötes- och protokollmallar
 • Välkomstbrev till boenden
 • Välkomstbroschyr till boenden
 • Telefonrådgivning
 • Initiera/delta i lokala samverkans- och utvecklingsprojekt
 • Utförlig rådgivning
 • Upprättandet av hemsidor / IT-support
NordicLife portal

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."