Din personliga förvaltare.

Personlig fastighetsförvaltning och värdeskapande fastighetsutveckling för privata hyresvärdar, kommersiella fastigheter, samfälligheter och bostadsrättsföreningar.

Viktig information till kunder, hyresgäster, medlemmar m.fl.

Som tidigare meddelats så tar vi på NordicLife vid årsskiftet 2023/24 nu nästa steg i integrationen i vår koncern PHM Group, detta bl.a. genom en partiell integration med systerföretagen PHM Redovisning AB (ekonomisk, administrativ och juridisk förvaltning) samt Optimal Fastighetsservice AB (fastighetsservice och teknisk förvaltning).

Vi hänvisar därför framöver alla ärenden, frågor, felanmälningar m.m. till www.phmredovisning.se + info.gbg@phmredovisning.se respektive www.optimalservice.se + info@optimalservice.se, tack!