Miljöbild

Badrumsrenovering

NordicLife har lång erfarenhet av att samarbeta med kvalitetsgranskade hantverkare. Således kan vi hjälpa till med om- och nybyggnationer av t ex badrum. Arbeten som utförs i våtrum idag måste hålla en hög standard då det ofta utsätts för en stor fuktbelastning. Vi ser till att arbetet utförs på rätt sätt för att undvika skador på fastigheten.

Kök

Kanske behöver du rusta upp ditt kök? Vi kan erbjuda ett gediget nätverk av duktiga hantverkare. I varje projekt anpassar vi oss efter fastighetens förutsättningar och lägenhetsägarens önskemål och ser till att erbjuda moderna och riktiga materialval.

Stambyte

Stammar är huvudledningar i fastigheten som rör vatten, avlopp, ventilation, värme och el. Ett stambyte föregås ofta av en förstudie där man försöker komma fram till problemet och bestämma val av åtgärdsmetod.

Trapphus och tvättstuga

Vi vet att trapphus och andra allmänna utrymmen har en viktig funktion i de boendens vardag. I samband med andra typer av invändiga renoveringar bör man titta på övriga allmänna utrymmen i fastigheten och utreda möjligheterna till renovering. Sådana åtgärder kan vara att måla om trapphuset, måla förrådsutrymme eller renovera tvättstugan.

Vindsutrymmen och förråd

Har ni outnyttjat vinds- eller förrådsutrymme i fastigheten? NordicLife kan hjälpa er att undersöka möjligheterna till ombyggnation till lägenheter och på så vis kan öka intäkterna. Vi kan även vara behjälpliga när det gäller själva byggnationen.

Ventilation / OVK

Det är nödvändigt med bra ventilation för varje fastighet. Vi hjälper till med en funktionskontroll av ventilationssystem, sk OVK, och ser till att genomföra de åtgärder som behövs.


Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."