Miljöbild

En trygg samarbetspartner är grunden för ett ekonomiskt hållbart projekt. NordicLifes projektledare har god kompetens bl.a. inom bygg, el, värme och ventilation. Vi är vana vid att vara det stöd som kunden behöver med allt från totalåtagande med projektering, upphandling, kontraktsskrivning, byggledning under genomförande och besiktning till enskilda delar i processen. Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi har samma engagemang oavsett storlek.

Våra projektledare arbetar i nära samarbete med kunden för att fastlägga ramarna för projektet avseende tid, funktion, kvalitet, miljömål och ekonomi. Vi ansvarar för upphandlingar och att projektet genomförs inom uppsatta ramar innefattande även myndighets- och miljökrav.

Exempel på aktiviteter:

  • Fasadrenoveringar
  • Fönsterbyten
  • Vindsvåningar
  • Tak
  • Balkonger
  • Markarbeten
  • Fuktskador

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."