En bra underhållsplan är god ekonomi.

Underhållsplan

Varje fastighet bör ha en uppdaterad och väl genomarbetad underhållsplan. Det är en plan som innehåller större reparationer och underhåll som rör t.ex. tak, stammar, hissar, trappor och fasader och är ett viktigt medel för att långsiktigt planera och säkra fastighetens ekonomiska position.

Projektledning

Våra projektledare är vana vid att vara det stöd som kunden behöver. Vi är verksamma i hela byggprocessen från förstudie, projektering och upphandling till byggledning, kontroll och besiktning. Vårt arbetssätt bygger på väl dokumenterade rutiner och processer som säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses.

Upphandling

Vi ser till att de entreprenörer som anlitas är väl lämpade för varje projekt och att de har specialistkompetens inom sitt område. Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt korrekt sätt med en tydlig ansvarsbild.

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar och inom våra uppdrag ansvarar vi för entreprenadbesiktning. Detta sker normalt genom kontinuerliga besiktningar under entreprenadens gång och med en slutbesiktning vid projektets slut. I förstudieskedet utförs besiktningar av befintliga fastigheter för att t ex fastställa underhållsbehovet.

Förstudie

För ett gott resultat är det viktigt att varje underhålls- eller byggnadsprojekt föregås av en noggrann förstudie grundad på en teknisk besiktning av fastigheten. Med en väl utförd förstudie som grund kan vi ta fram alternativ på lösningar och påvisa dess ekonomiska konsekvenser.

Byggledning

Ett byggprojekt behöver en noggrann kontroll vad gäller kvalitet, tid, arbetsmiljö och kostnader. NordicLife kan åta sig små eller stora projekt, nybyggnad eller om- och tillbyggnader. I genomförandeskedet leder vi projektet som byggledare och kontrollanter.

Karin Winterquist

Karin Winterquist, VD Hermanö Förvaltnings AB

"Med NordicLife som bollplank och fastighetsförvaltare för våra hyresfastigheter känner vi oss verkligen trygga."

Jeanette Hansson

Jeanette Hansson, Brf-kassör i Lorensberg

"Med NordicLife känner vi en trygghet i vardagen med snabb och god service och värdesätter att ha ett professionellt bollplank när mer strategiska frågor behöver diskuteras."

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."