En bra underhållsplan är god ekonomi.

Underhållsplan

Varje fastighet bör ha en uppdaterad och väl genomarbetad underhållsplan. Det är en plan som innehåller större reparationer och underhåll som rör t.ex. tak, stammar, hissar, trappor och fasader och är ett viktigt medel för att långsiktigt planera och säkra fastighetens ekonomiska position.

Projektledning

Våra projektledare är vana vid att vara det stöd som kunden behöver. Vi är verksamma i hela byggprocessen från förstudie, projektering och upphandling till byggledning, kontroll och besiktning. Vårt arbetssätt bygger på väl dokumenterade rutiner och processer som säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses.

Upphandling

Vi ser till att de entreprenörer som anlitas är väl lämpade för varje projekt och att de har specialistkompetens inom sitt område. Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt korrekt sätt med en tydlig ansvarsbild.

Besiktning

Vi utför alla typer av besiktningar och inom våra uppdrag ansvarar vi för entreprenadbesiktning. Detta sker normalt genom kontinuerliga besiktningar under entreprenadens gång och med en slutbesiktning vid projektets slut. I förstudieskedet utförs besiktningar av befintliga fastigheter för att t ex fastställa underhållsbehovet.

Förstudie

För ett gott resultat är det viktigt att varje underhålls- eller byggnadsprojekt föregås av en noggrann förstudie grundad på en teknisk besiktning av fastigheten. Med en väl utförd förstudie som grund kan vi ta fram alternativ på lösningar och påvisa dess ekonomiska konsekvenser.

Byggledning

Ett byggprojekt behöver en noggrann kontroll vad gäller kvalitet, tid, arbetsmiljö och kostnader. NordicLife kan åta sig små eller stora projekt, nybyggnad eller om- och tillbyggnader. I genomförandeskedet leder vi projektet som byggledare och kontrollanter.

Vi kan hjälpa er med tekniska konsulttjänster

Få reda på mer hur vi kan hjälpa er med tekniska konsulttjänster om sånt som rör underhållsplanen, besiktningar, projektledning och uppphandlingar!

Jag vill veta mer