Miljöbild

NordicLife rekommenderar varje kund att ha en väl fungerande underhållsplan som verktyg för allt arbete som rör själva fastigheten.

För att underlätta för kunden kan vi hjälpa till med att ta fram eller uppdatera en befintlig underhållsplan och tydliggöra hur denna är kopplad till kundens budget. Med långsiktig planering kan man på förhand avsätta pengar till planerade åtgärder och slipper oförutsedda kostnader. Detaljeringsgrad i planeringen och underhållsplanens längd kan varieras efter önskemål.

Detta ingår i en underhållsplan:

  • En översikt över underhållsbehovet på 30 år där alla åtgärder årligen uppdateras till aktuell kostnadsnivå.
  • En konkret åtgärdsplan de närmaste 3-5 åren med direkt koppling till ekonomiska konsekvenser.
  • En handlingsplan för det planerbara underhållet.
  • Underlag till kunden vad gäller det årliga budgetarbetet, upphandlingar, hyresförhandling med mera.
  • Lägre försäkringspremie
  • Ett rekommenderat belopp som bör avsättas till yttre underhåll efter behoven på kundens specifika fastighet.

Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."