Miljöbild

Fönster

Underhållsbehov på fönster varierar beroende på ålder, tidigare underhåll och typ av skador och det kan ibland vara svårt att utröna om man skall renovera eller byta ut sina fönster. Genom att göra en noggrann förstudie kan man komma fram till underhållsbehovet.

Fasad

Fasadproblem beror ofta på eftersatt underhåll som späs på av yttre faktorer såsom geografisk placering, närhet till hav och vindutsatthet. Att i förstudien ta hänsyn till fasadens konstruktion, material och skick är en förutsättning för att kunna rekommendera rätt åtgärd.

Tak

Behovet av en takrenovering styrs av ålder men även ibland brister i takkonstruktionen eller materialen som använts. Därför utförs alltid en noggrann genomgång och projektering för att komma fram till den bästa åtgärden för fastigheten på lång sikt.

Balkonger

Balkonger kan behövas renoveras eller ibland bytas ut. De skador som kan förekomma är i vissa fall svåra att upptäcka utan en grundlig besiktning. Detta kan få allvarliga följder om det inte upptäcks i tid. Nybyggnation av balkonger hanteras av NordicLife och kan tillföra värde till fastigheten och vara till stor glädje för medlemmar och hyresgäster.


Torbjörn Fredriksson

Torbjörn Fredriksson, Brf-ordförande i Linnéstan

"NordicLife har på ett proffsigt och effektivt sätt hjälpt oss i flera ekonomiska och juridiska ärenden. Deras stöd har varit mycket viktigt för oss."

Stefan Kavsjö

Stefan Kavsjö, Brf-ordförande i Lorensberg

"NordicLife's styrka är att de både hjälper oss med de långsiktiga frågorna och är nära med service i vardagen."

Peter Johansson

Peter Johansson, Brf-ordförande i Kortedala

”Då vår bostadsrättsförening är en helt nyproducerad (NCC/Bonava) har NordicLife´s proffsiga förvaltning och snabba återkoppling redan från uppstarten varit väldigt viktig för oss.”

Ingela Eidergård

Ingela Eidergård, Brf-ordförande i Lunden

"NordicLife har professionellt och kunnigt lotsat oss fram i en snårig värld av ekonomi, renovering, underhållsplan och regelverk. Det har sparat oss tid och genererat en god ekonomi för föreningen."

Ulric Lindberg

Ulric Lindberg, Brf-ordförande i Nedre Johanneberg

"Övergången till NordicLife var smidig och märkets knappt för vare sig styrelsen eller medlemmarna."

Jan Palm

Jan Palm, ordförande/ledamot i samfällighet/bostadsrättsförening i Mölndal/Almedal

"Vår bostadsrättsförening och tillhörande samfällighet är helt nyproducerad (Sverigehuset/Skanska). Därför har NordicLife´s kunskap, stöd och stora engagemang redan från starten varit både väldigt uppskattat och viktigt för oss i styrelserna."